Oświadczenie

przez Waldemar Malinowski

Fot. Waldemar Malinowski

W dniach 20 i 21 października 2018 w domu polonijnym „Concordia” w Herdorf - Dermbach odbyło się spotkanie organizacji polonijnych w celu omówienia możliwej integracji organizacji polonijnych.

Zaproszenie skierowano do wszystkich większych i aktywnych organizacji polonijnych. Udział wzięło 12 organizacji dachowych i 11 indywidualnie działających, reprezentujących różne ugrupowania i stowarzyszenia polonijne o charakterze kulturalnym, branżowym, oświatowym, sportowym i religijnym.

Delegaci krótko przedstawili swoje statutowe założenia, osiągnięcia i obszary działalności. Inicjator spotkania, Rektor PMK w Niemczech ks. prał. Stanisław Budyn, w swoim wystąpieniu nakreślił historie stowarzyszeń i zrzeszeń polonijnych na przestrzeni historycznej w Niemczech oraz uzasadnił na podstawie przykładów, statystyk oraz innych narodowości potrzebę odnowy struktury dachowej reprezentującej całość życia organizacyjnego Polonii niemieckiej w stosunku do instytucji rządowych i pozarządowych. Do tego motywuje wzrastająca liczba rodaków, która aktualnie sięga 2,1 miliona.

Delegaci wyrazili głęboką troskę oraz potrzebę odnowienia istniejących struktur, szczególnie organizacji dachowej, która znajdzie akceptację jak najszerszego grona.

Inicjator zaprezentował delegatom wersję roboczą statutu przyszłościowej organizacji dachowej. Poszczególne stowarzyszenia wyraziły chęć przedyskutowania propozycji w swoich gremiach i zgłoszenia poprawek do połowy grudnia bieżącego roku. Na luty 2019 r. zaplanowano spotkanie założycielskie. Podczas obrad podkreślono otwartość również i na takie organizacje, które w obecnym spotkaniu nie brały udziału.

Pressemitteilung

Am 21. und 22. Oktober 2018 fand in der Begegnungsstätte „Haus Concordia“ in Herdorf-Dermbach ein Treffen von Polonia - Organisationen statt, mit dem Zweck der Erörterung einer Möglichkeit der Integration von Poloniaorganisationen.

Die Einladung war an alle größeren und bekannten aktiven Vereine gerichtet. Teilgenommen haben 12 Dach- und 11 Einzell- bundesweit aktive polnische Organisationen aus den Bereichen Kultur, Bildung, Sport, Religion sowie diversen Branchen.

Die Delegierten haben kurz ihre jeweiligen Satzungsziele, Betätigungsfelder und das bisher Erreichte erläutert. Der Initiator des Treffens, der Delegat der deutschen Bischofskonferenz für die polnisch-sprachige Seelsorge, Herr Prälat Stanislaw Budyn, stellte in seinem Einführungsreferat zunächst die Geschichte der Poloniaorganisationen und Vereinigungen in Deutschland dar. Er begründete anhand der statistischen Beispiele und des Vereinslebens anderer Nationalitäten das Bedürfnis nach Erneuerung derjenigen Dachorganisation, welche die Gesamtheit des Polonia-Verbandslebens gegenüber staatlichen und privaten Institutionen vertreten soll. Dazu motiviert die wachsende Zahl der in Deutschland lebenden Polen und polnisch-stämmigen, die aktuell bei ca. 2,1 Millionen liegt.

Die Delegierten erklärten eine tiefe Sorge und drückten die Notwendigkeit der Erneuerung der bestehenden Strukturen aus, insbesondere der Dachorganisation, die deutschlandweit eine breite Akzeptanz der Poloniaorganisationen finden wird.

Der Initiator stellte den Delegierten den Arbeitsentwurf einer Satzung vor, die Grundlage einer neuen Dachorganisation bilden soll. Die jeweiligen Vertreter erklärten ihre Bereitschaft, den Entwurf in den Gremien ihrer Vereine zu diskutieren und ihre Änderungswünsche bis Mitte Dezember dieses Jahres mitzuteilen. Die Gründungsversammlung ist für Februar 2019 geplant. Während des Treffens wurde die Offenheit für die Zusammenarbeit mit denjenigen Vereinen, die an dem Treffen nicht teilgenommen haben, durch alle Anwesenden unterstrichen.

Budyn/Rektorat/Delegatur

Wróć

Wydarzenia

> Marzec 2021 >
Nie Pon Wto Śro Czw Pią Sob
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31