Artykuły 2 Kwiecień 2016

przez Halina Morhofer-Wojcik

Kiedy Haren stało się Maczkowem

Po zakończeniu drugiej wojny światowej Brytyjczycy zajęli północny zachód Niemiec. Mniej znanym jest fakt, iż przekazali oni regularnym polskim silom zbrojnym małą strefę okupacyjną.

Więcej...

przez Halina Morhofer-Wojcik

Als Haren zu Maczkow wurde

Nach Ende des Zweiten Weltkrieges besetzten die Briten den nordwestdeutschen Raum. Weniger bekannt ist, dass sie den regulären polnischen Streitkräften eine eigene kleine Besatzungszone überließen.

Więcej...

przez Mariusz Klonowski

Demonstracja w Zgorzelcu

Zgorzelec 16.04.2016, granica na NYSIE ŁUŻYCKIEJ, 71 lat po sforsowaniu przez Ludowe Wojsko Polskie.

Marsz przeciw polityce Brukseli i Berlina. Protest wobec polityki islamizacji Europy i Polski. Protest przeciw wasalizacji i wpędzaniu w biedę Polaków.

Więcej...

przez Waldemar Biniecki

Kto się boi Międzymorza?

W październiku 2015, w wyniku demokratycznych wyborów parlamentarnych, dzięki aktywizmowi  obywateli i dbałości  o ich prawidłowy przebieg, Polacy i Polonia odsunęli od władzy koalicję PO-PSL, proponując nową wizję przyszłości Polski, opartą na podmiotowości i suwerenności Narodu i państwa polskiego.

Więcej...