Dlaczego generał Władysław Sikorski musiał zginąć...

przez Halina Morhofer-Wojcik

Zabiegi i próby były wykonywane w różnych formach, by w efekcie stworzyć zalegalizowany twór. Np. przez Ligę Narodów stworzenie państewek federacyjnych i zdobycie ich lojalności przez plebiscyty. Tak myślał premier Wielkiej Brytanii Dawid Lloyd George i Namier (Ludwik Namierowski urodzony w rodzinie żydowskiej), którzy sfałszowali linię wschodniej granicy Polski narzuconą przez Curzona. Odcinała ona Lwów i zagłębie naftowe od Polski. Inna droga to osłabienie przez narzuconą obcą administrację (patrz Galicja). W ostateczności walki bratobójcze i w końcu totalna agresja militarna 17 września 1939 roku. Agresja podyktowana Paktem sowiecko - niemieckim o podziale przygranicznych stref wpływów. W tym celu brutalnie zlikwidowano wrogów systemu (Katyń, Sybir, Lwów, Wilno - rok 1940). Zamordowanych przez NKWD polskich oficerów na próżno szukał przez trzy lata gen. Władysław Sikorski, chcąc ich wcielić do nowych oddziałów.

Odradzająca się siła Polskiego Wojska na Bliskim Wschodzie, we Francji i w Wielkiej Brytanii we wszystkich formacjach: na lądzie, morzu i w powietrzu, których Naczelnym Wodzem był gen. Władysław Sikorski, była nie do przecenienia. Budziła respekt i podziw. Końca II wojny światowej jeszcze nie było widać.

Na nitkach prowadzących do kłębka prawdy nie brakuje syjonistów i bankierów. Syjoniści do budowy Izraela - siedziby swojego narodu, potrzebowali środków finansowych. Do budowy „Młodego Izraela” potrzebowali nowych terenów. Tereny kresowe, to żyzne czarnoziemy, a Galicja to „czarne Złoto” i ruda żelaza - nie do przeoczenia dla rodzin Rothschildów i Warburgów. Bliskie kontakty z baronem Victorem Rothschildem miał Józef Hieronim Retinger. Nie odstępował on polskiego premiera i wodza polskich wojsk Władysława Sikorskiego. Zarówno Retinger, jak i Victor Rothschild należeli do grupy sowieckich agentów, których uwadze nie uszły zamierzenia coraz mocniejszego Polskiego Rządu na wychodźstwie.

Jak to można powiedzieć: wszystko w swoim czasie i w zależności od rozwoju wypadków. Kiedy zostało zgniecione powstanie w warszawskim getcie, kiedy bunt żydowski nie rozlał się na tereny okupowanej Polski, jako Powstanie Powszechne, na arenie światowej ogłoszono odkrycie w lesie katyńskim masowych grobów polskich oficerów. Sikorski zażądał by Międzynarodowy Czerwony Krzyż zbadał okoliczności tej barbarzyńskiej zbrodni. Wówczas Stalin zerwał stosunki dyplomatyczne z polskim rządem w Londynie. Był kwiecień 1943 roku. Tymczasem w Rosji sowieckiej  powstaje zalążek przyszłego moskiewskiego Komitetu Polskich Patriotów (w większości Żydów),  jako przyszły rząd w powojennej Polsce z  ludowym wojskiem. W Warszawie 30 czerwca 1943 zostaje zdradzony i wydany gestapo komendant podziemnej Armii Krajowej i konspiracyjnych delegatur polskiego rządu w Londynie, gen. Grot Rowecki. W tym czasie generał Władysław Sikorski dokonuje inspekcji Polskich Wojsk na Bliskim Wschodzie. Zapowiada dokonanie po powrocie do Londynu zmian personalnych w rządzie i w wojsku. Zamierza sprowadzić polskie złoto. Wypowiada się w sprawie nienaruszalności wschodnich granic Polski. Wszyscy zauważają w Naczelnym Wodzu ogromne zmiany, kiedy dowiaduje sie o szczegółach zbrodni katyńskiej. Sikorski nie kryje, że dalsza walka skierowana będzie przeciwko Rosji. I tu widzimy przypieczętowanie wyroku na jego życie. Nie udały się poprzednie zamachy na Sikorskiego, więc ten musiał się udać. Zaangażowane najlepsze siatki ruchome sowieckiej podwójnej agentury mogły swobodnie działać w brytyjskiej gibraltarskiej twierdzy.

Pierwszym wyciągniętym z wody po katastrofie Liberatora, który 4 lipca 1943 r. wracał z Gibraltaru do Londynu, był zabity Władysław Sikorski. Tym razem depesze o jego śmierci są prawdziwe.

Iwan Majski kończy swoją służbę dyplomatyczną w ambasadzie londyńskiej odwołany przez Stalina do Moskwy. Ląduje w międzyczasie też na Gibraltarze. Czyżby osiągnięto cel specjalnej misji rekwirując polską dokumentację rządową? Zofia Leśniewska - córka Sikorskiego, znika bez śladu, jak samolot Majskiego (odleciał jeszcze drugi samolot)...

Hieronim Retinger powiedział: "Gdybym ja leciał w tym Liberatorze z Sikorskim, tej katastrofy by nie było." - To zrozumiałe, przecież miał kontakt z oficerem brytyjskiego wywiadu, syjonistą Victorem Rothschildem.

Po pozbyciu się polskiego generała, Naczelnego Wodza Polskiego Wojska, premiera polskiego rządu na wychodźstwie, można było np. podzielić się polskim złotem. Część otrzymali powojenni komuniści, część została w Anglii. Retinger przed Powstaniem Warszawskim 1944 utwierdzał Polaków w przekonaniu, że mają zagwarantowaną suwerenność kraju, jeżeli zrzekną się wschodnich terenów przygranicznych. Polacy mają zrzec się polskiej konstytucji z 1935 roku. Odpowiedzią było militarne Powstanie Warszawskie i zdeterminowany wysiłek Polskich Oddziałów na Zachodzie w zakończeniu II wojny światowej. Pomimo tego, by bronić sprawy polskiej w Teheranie, czy w Jałcie zabrakło polskiego generała. W Polsce zapanowały rządy żydokomuny i trwały do 1989 roku. Retinger startował do wszelkich gospodarczych inicjatyw europejskich z pomocą Rothschilda i Rockefellera, jak i m.in. masońskich członków rządów Holandii i Belgii - w Brukseli (np . Grupa Bilderberg - i B`nai B`irt). I tu w Brukseli powstało centrum obecnej Unii Europejskiej.

Halina Morhofer Wojcik

SPK - DIH

Wróć

Aktualności

Rezolucja 2361 (2021)
Dzieci i Corona
Rocznica
Kapitol skapitulował
Meczety a intergacja

Wydarzenia

> Grudzień 2021 >
Nie Pon Wto Śro Czw Pią Sob
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31